Author

Profile picture
Wei‑Bin Xu
Guangxi Institute of Botany, Guangxi Zhuangzuzizhiqu, China
More articles in:  CrossRef  |  PubMed  |  Google Scholar