Habitat of Thorea baiyunensis and T. okadae A–C habitat of Thorea baiyunensis D, E habitat of T. okadae.

 
 
  Part of: Han J, Nan F, Feng J, Lv J, Liu Q, Liu X, Xie S (2022) Thorea baiyunensis sp. nov. (Thoreales, Rhodophyta) and T. okadae, a new record from China. PhytoKeys 193: 107-123. https://doi.org/10.3897/phytokeys.193.79667