Sepals of Ipomoea species. A I. meyeri B I. ternifolia C I. cryptica D I. heterodoxa E I. sericosepala F I. splendor-sylvae G I. squamisepala H I. trifida. Photographs of A (Anderson 1895) B (Pringle 4439) C (Soto et al. 1331) E (Wood & Soto 27550) F (Wilkin 472) and H (Smith 1570) by John Baker; D (Wallnöfer 9506) by John Wood; G (Mendoza 4902) by Moises Mendoza.

 
 
  Part of: Wood JR.I, Muñoz-Rodríguez P, Williams BR.M, Scotland RW (2020) A foundation monograph of Ipomoea (Convolvulaceae) in the New World. PhytoKeys 143: 1-823. https://doi.org/10.3897/phytokeys.143.32821