Carpinus tibetana Z. Qiang Lu & J. Quan Liu was drawn from Z.Q. Lu 2016QTP001 (LZU).

 
 
  Part of: Lu Z, Li Y, Yang X, Liu J (2018) Carpinus tibetana (Betulaceae), a new species from southeast Tibet, China. PhytoKeys 98: 1-13. https://doi.org/10.3897/phytokeys.98.23639